Velkommen til Brovik.com! Ved å få tilgang til og bruke nettstedet vårt, godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser. Vennligst les dem nøye. Hvis du ikke godtar noen del av disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk nettstedet vårt.

1. Aksept av Vilkår

Ved å bruke Brovik.com, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du ikke bruke nettstedet vårt.

2. Bruk av Nettstedet

2.1 Tilgang

Brovik.com gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbakekallelig lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet for personlige og ikke-kommersielle formål.

2.2 Brukeratferd

Du godtar å ikke bruke Brovik.com til noe ulovlig formål eller på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke nettstedet eller forstyrre noen annen parts bruk og nytelse av nettstedet. Forbudte handlinger inkluderer, men er ikke begrenset til:

3. Immaterielle Rettigheter

3.1 Eiendomsrett

Alt innhold på Brovik.com, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer, bilder og programvare, er eiendommen til Brovik.com eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av internasjonale opphavsrettslover.

3.2 Begrensninger

Du kan ikke reprodusere, distribuere, modifisere, lage avledede verk fra, offentlig vise, offentlig fremføre, republisere, laste ned, lagre eller overføre noe av materialet på nettstedet vårt uten forutgående skriftlig samtykke fra Brovik.com, unntatt som følger:

4. Ansvarsfraskrivelse

4.1 Bruk på Eget Ansvar

Din bruk av Brovik.com skjer på eget ansvar. Nettstedet og innholdet leveres "som det er" uten noen garantier av noe slag, verken uttrykkelige eller underforståtte, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse.

4.2 Ingen Garanti for Feilfri Drift

Brovik.com garanterer ikke at nettstedet vil være uavbrutt eller feilfritt, at feil vil bli rettet, eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

5. Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal Brovik.com ikke være ansvarlig for noen skader av noe slag som oppstår fra bruken av eller manglende evne til å bruke nettstedet, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige, straffende og følgeskader.

6. Endringer av Vilkår og Betingelser

Brovik.com forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst etter eget skjønn. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden, og din fortsatte bruk av nettstedet etter slike endringer utgjør din aksept av de nye vilkårene og betingelsene.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, kan du kontakte oss på:

Takk for at du bruker Brovik.com. Vi håper du har en flott opplevelse på nettstedet vårt og nyter alle våre HTML5-spill!