sosiaalinen tarina

By | 7 lokakuun, 2023

Sosiaalinen tarina on visuaalinen työkalu, jota käytetään autismin kirjon henkilöiden tukemiseen ja ohjaamiseen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Se auttaa näitä henkilöitä ymmärtämään ja tulkitsemaan sosiaalisia vihjeitä sekä toimimaan sosiaalisissa tilanteissa sopivalla tavalla.

Sosiaalinen tarina on lyhyt kertomus, joka kuvaa selkeästi ja havainnollisesti tietyn sosiaalisen tilanteen tai tapahtuman kulun. Tarinassa kuvataan vaiheittain, mitä tilanteessa tapahtuu sekä millaisia odotuksia ja sääntöjä siihen liittyy. Tarinassa käytetään yksinkertaista kieltä ja konkreettisia kuvia tai piirroksia, jotta se olisi helposti ymmärrettävissä ja havainnollinen.

Sosiaalisten tarinoiden tarkoituksena on auttaa autismin kirjon henkilöitä hahmottamaan sosiaalisen tilanteen merkitystä, sääntöjä ja odotuksia. Tarinoiden avulla he voivat oppia, miten käyttäytyä ja toimia tietynlaisissa tilanteissa sekä ymmärtää, mitä muut ihmiset ajattelevat ja odottavat heiltä. Sosiaalinen tarina voi käsitellä esimerkiksi yhteisiä leikkejä, käyttäytymissääntöjä tai tunnetilojen ilmaisua.

Tärkeää sosiaalisessa tarinassa on sen yksilöllinen mukauttaminen kyseiselle henkilölle. Jokaisen autismin kirjon henkilön tarpeet ja toimintatavat voivat olla hyvin erilaisia, joten on tärkeää ottaa huomioon juuri kyseisen henkilön vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja erityistarpeet tarinaa luodessa. Henkilön kanssa voidaan yhdessä käydä läpi tarinaa ja keskustella sen sisällöstä, jotta varmistetaan sen toimivuus ja auttavuus.

Sosiaalinen tarina voi olla hyödyllinen työkalu paitsi autismin kirjon henkilöille myös heidän kanssaan työskenteleville, kuten perheenjäsenille, opettajille ja hoitajille. Tarina avaa ymmärrystä autismin kirjon henkilön näkökulmasta ja auttaa heitä löytämään keinoja tukea heitä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Sosiaaliset tarinat ovat osa visuaalisen tuen menetelmiä, joita käytetään autismin kirjon henkilöiden kanssa. Näiden menetelmien tavoitteena on parantaa viestintää, ymmärrystä ja toimintaa autismin kirjon henkilöiden arjessa. Sosiaaliset tarinat ovat osoittautuneet tehokkaiksi työkaluiksi tällaisessa tuessa, ja niitä voidaan käyttää erilaisissa ympäristöissä, kuten koulussa, kotona tai julkisilla paikoilla.

Kaiken kaikkiaan sosiaaliset tarinat ovat arvokas työkalu, joka auttaa autismin kirjon henkilöitä ymmärtämään ja toimimaan sosiaalisissa tilanteissa. Ne tuovat lisäoppia ja tukea näille henkilöille sekä auttavat heitä osallistumaan ja kommunikoimaan muiden kanssa. Sosiaalinen tarina tekee näennäisesti monimutkaisista sosiaalisista tilanteista helposti ymmärrettäviä ja auttaa luomaan paremman ymmärryksen ja hyvinvoinnin autismin kirjon henkilöiden elämään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *